Proposta formativa

Formació en Teràpia Familiar Sistèmica Relacional

L’epistemología Sistèmica Relacional ens proposa ampliar la nostra mirada, de l’individu a les seves relacions i vincles. Ens ofereix una nova comprensió del malestar, el patiment i els símptomes.  Ens proporciona alternatives per generar nous recursos i possibilitats de relació i convivència en les persones i les families.

Ens adrecem a tots aquells professionals i estudiants interessats en el nom de les relacions, de la comunicació i del treball amb les families.

Proposem una formació que conecta la teoría amb l'experiència i la pràctica, per facilitar la incorporació del pensament sistèmic. Busquem ampliar la mirada i els recursos professionals i també personals dels alumnes.

La reflexió sobre la bibliografia que es treballa es combina amb la visualització d'entrevistes familiars, les dramatitzacions i les aportacions del treball individual i del grup.

Els Pioners

Els i les primeres professionals en endinsar-se en el territori, fins llavors inexplorat, del treball terapèutic amb la familia.

 

Nathan Ackerman, Murray Bowen, Milton Erickson, James Framo, Jay Haley, Salvador Minuchin, Virgina Satir, Mara Selvini i Carl Whitaker amb la seva inicaitiva, la seva creativitat i els models de treball que van llegar-nos, van fer possible el sorgiment de la Teràpia Familiar Sistèmica.

Formació Bàsica

Primer Curs

Fonaments de la Teràpia familiar  Sistèmica (106 hores)

 

*Història de la Teràpia Familiar: els pioners

*Fonaments epistemològics: Teoria General de Sistemes, Teoria de la Comunicació Humana i Cibernètica

*La família com a sistema relacional: el cicle vital de la familia, el símptoma com a metáfora, el genograma trigeneracional.

*Tres mirades sistèmiques complementàries: Model estructural, processual i contextual.

*El primer contacte i la primera entrevista.

 

Anàlisi de videos i entrevistes en directe.

 

 

 Segon Curs

El context, el diàleg i la teràpia (106 hores) 

 

*De la primera a la segona cibernética: la implicació del terapeuta

*Procés terapèutic i visió sistèmica

*Incorporant les tècniques i estratègies terapèutiques dels models pioners: Teràpia Breu, Model Estructural i Model Contextual.

 

Entrevistes en directe: l’experiencia de l’observador participant. 

 

Formació Avançada

Tercer Curs

Famílies de designació rígida: quan el temps s'atura. (264 hores)

 

*Sistemes rígids: els triangles perversos.

*Del joc simètric de la parella al joc psicòtic de la família.

*Instigació, seducció i connivència. *L'anorèxia: els jocs ocults, la provocació i la desesperació.

 

Preparació i conducció d'entrevistes familiars a càrrec de l'alumne, amb la col·laboració del grup i la supervisió del docent.

 

 

 

Quart Curs

La Ruta dels Orígens  (160 hores) 

 

El context on exercim la nostra activitat terapèutica és un espai on conflueixen infinitat de circuits i connexions: uns podem identificar-los amb plena consciència; d'altres ens es impossible reconèixer-los ja que ressonen massa intensament en la nostra evolució i toquen aspectes cristal·litzats del nostre passat.

 

Aquest taller té com a objectiu situar el terapeuta en la seva família d'origen per tornar a trobar-hi les connexions, delegacions, mites i la seva evolució.

 

La reflexió, les ressonàncies i les contribucions del grup enriqueixen en profunditat i consistència l'experiència compartida.