Proposta formativa

Formació en Teràpia Familiar Sistèmica Relacional

Ens adrecem a tots aquels professionals i estudiants interessats en el mon de les relacions, de la comunicació i del treball amb les famílies.

Proposem una formació que conecta la teoría amb l'experiència i la pràctica, per facilitar la incorporació del pensament sistèmic. Busquem ampliar la mirada i els recursos professionals i també personals dels alumnes.

l'explicació, lectura i reflexió sobre la bibliografía proposada, les dramatitzacions, l'experiència del grup de formació conjuntament amb la visualització y observació d'entrevistes familiars, articulen la nostra proposta formativa

 

FORMACIÓ BÀSICA


Primer Curs

Fonaments de la Teràpia familiar  Sistèmica (106 hores)

 

*Epistemologia i complexitat en el paradigma sistèmic.

*Teoria de la Comunicació Humana i Cibernètica

*Història de la Teràpia Familiar: els pioners

*Tres mirades sistèmiques complementàries: Model estructural, processual i contextual.fa

*La família com a sistema relacional: el cicle vital de la familia, el genograma trigeneracional.

*El primer contacte i la primera entrevista.

*Anàlisi de videos i entrevistes en directe.

 

 

 

 

 

Segon Curs El context, el diàleg i la teràpia (106 hores)

 

*Procés terapèutic i visió sistèmica

*La implicació del terapeuta: primera i segona cibernètica

*Incorporant les tècniques de Salvador Minuchin

*Principis teòrico-pràctics per a la conducció d’una primera entrevista.

*El context com a variable de primer ordre.

 

Entrevistes en directe: la experiència del observador participant.

  

 

 

FORMACIÓ AVANÇADA

 

Tercer Curs

Famílies de designació rígida: quan el temps s'atura. (264 hores)

 

*Sistemes rígids: els triangles perversos.

*Del joc simètric de la parella al joc psicòtic de la família.

*Instigació, seducció i connivència. *L'anorèxia: els jocs ocults, la provocació i la desesperació.

 

Preparació i conducció d'entrevistes familiars a càrrec de l'alumne, amb la col·laboració del grup i la supervisió del docent.

 

 

 

Quart Curs La Ruta dels Orígens  (160 hores)

 

El context on exercim la nostra activitat terapèutica és un espai on conflueixen infinitat de circuits i connexions: uns podem identificar-los amb plena consciència; d'altres ens es impossible reconèixer-los ja que ressonen massa intensament en la nostra evolució i toquen aspectes cristal·litzats del nostre passat.

 

Aquest taller té com a objectiu situar el terapeuta en la seva família d'origen per tornar a trobar-hi les connexions, delegacions, mites i la seva evolució.

 

La reflexió, les ressonàncies i les contribucions del grup enriqueixen en profunditat i consistència l'experiència compartida.